5 неща, за да разгледа по време на избирането си аутсорсинг destination_

Тъй като световната икономика възвръща днес на офшорни аутсорсинг индустрията продължава да се ускори с огромни темпове. Фирми и организации по целия свят вече са приели аутсорсинг като критична бизнес стратегия и единственият въпрос, те са в ума си е – къде да се изнесат.

Аутсорсинг дестинация е една от най-важните фактори, които определят цялостния успех и ефективността на аутсорсинг проект. Бизнесът трябва да оцени списък на съображения, освен само на ефективността на разходите за определяне на оптималното аутсорсинг дестинация.

Тук са 5 неща, които трябва да имате предвид, преди да вземе решение за идеалната дестинация, да се възлагат работата си:

1. бизнес стратегия

Офшорни аутсорсинг е начин да постигнете целите си основни бизнес и цели. Така че, избора на аутсорсинг дестинация следва да се основава на това колко добре ще се впишат в населено място и се възползват си бизнес стратегия. Оценка на ползите, които ще спечелят от гледна точка на спестяване на разходи, печалба на ефективността на процеса, качествени подобрения и конкурентни предимства и изберете място, че който предлага максимална стратегическа полза при минимален риск.

2. ефективност на разходите

Въпреки че тенденцията на офшорни аутсорсинг започна с разходите арбитраж, му вече не е основна движеща сила. По-скоро, компаниите се стремят да спечелят по-голяма ефективност и подобряване на качеството чрез свои офшорни аутсорсинг начинания. Въпреки че офшоринг да Ви помогне да спестите много пари, като делегира работа за квалифицирана работна сила с относително ниска цена, тези спестявания могат бързо да изчезнат в резултат на други фактори. Така че не забравяйте да се претегля всички околни фактори, за да се определи икономическата ефективност на цялата сделка.

3. професионални умения

Възможните места за аутсорсинг трябва да има достатъчно квалифицирани специалисти за подпомагане на вашите аутсорсинг инициативи и комплименти цялостната си бизнес стратегия. Също така, уверете се, че местните работници имат познания и опит в специфичния бизнес процес си компанията търси да изнесат. Комуникативни умения на професионалистите е друг важен фактор, който трябва да се помисли, за да се осигури нормалното взаимоотношения аутсорсинг.

4. културната съвместимост

Културната съвместимост се извърви дълъг път в осигуряването на безпроблемно партньорство аутсорсинг. Когато оценявате перспективите дестинация за аутсорсинг на вашите нужди, да видим дали си всеки сходство между роден език. Също така, опознаването на културните последици от местоположението на доставчика на услуги, които потенциално могат да повлияят върху бизнеса.

5. часови пояс и географските разстояния

Най-добрата сделка с партньорство с офшорна доставчик на услуги е, че способността да предоставяме допълнителни часове поддръжка и разширени услуги. Ако имате комплексни проекти за развитие, можете да увеличите времето за достигане до пазара, като позволява работа развитие да продължи през целия ден.